VadosS vada, Nykštukinai pudeliai

D vada, Berno zenehundai

R vada, Nykštukiniai pudeliai

P vada, Nykštukiniai pudeliai

O vada, Nykštukiniai pudeliai

N vada, Nykštukiniai pudeliai

M vada, Nykštukiniai pudeliai

m_vada

B vada, Berno zenehundai

visi

Cvada. Berno zenehundai